PrawoLotnicze.eu
Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie, jak również aspektami międzynarodowego prawa kosmicznego (w tym telekomunikacyjnego).

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego

O instytucie

Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie, jak również aspektami międzynarodowego prawa kosmicznego (w tym telekomunikacyjnego).


Obszar badań

Obszarem badań objęte są kwestie z zakresu prawa lotniczego oraz prawa kosmicznego (zasady wykorzystywania i użytkowania przestrzeni powietrznej, przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich).


Forum wymiany doświadczeń

Instytut jest forum wymiany doświadczeń dla wszystkich zainteresowanych tematyką prawa lotniczego i kosmicznego, a także ośrodkiem naukowym-badawczym realizującym projekty badawcze z instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Prawo lotnicze

Obszar prawa lotniczego to zarówno aspekty prawa cywilnego (zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną przez wypadek lotniczy, odpowiedzialność przewoźnika lotniczego wobec pasażerów i nadawców, odpowiedzialność eksploatującego statek powietrzny wobec osób trzecich), prawa ubezpieczeń (ubezpieczenia lotnicze), prawa konsumenckiego (ochrona danych osobowych w procesie badania wypadków lotniczych, prawa pasażerów lotniczych, pomoc poszkodowanym w wypadkach lotniczych), prawa międzynarodowego (zagadnienia terroryzmu), prawa administracyjnego (regulacje administracyjno-prawne działalności lotniczej, organy administracji lotnictwa cywilnego, procedury reklamacyjne dotyczące skarg pasażerów lotniczych, prawa i procedury karnej (ochrona zgłaszających zdarzenia lotnicze, relacje pomiędzy badaniem wypadków lotniczych a postępowaniami karnymi).


Prawo kosmiczne

Z kolei obszary prawa kosmicznego wiążą się głównie z przepisami prawa międzynarodowego (jak również krajowego poszczególnych państw) oraz innymi zasadami i deklaracjami powiązanymi z działalnością w przestrzeni kosmicznej. Umowy międzynarodowe powstałe pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a także Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ regulują kwestie dotyczące m. in.: zasad prawnych rządzących działalnością państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej; ratowania kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną; międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne; rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną; przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu; działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi; oraz działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich. Ponadto, w związku z pierwszymi testami i planowanym dalszym rozwojem lotów suborbitalnych, obszarem badań jest również prawo transportu kosmicznego i zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej.

Współpraca